M7M socionom

Konsultation och utbildning vid systematiskt kvalitetsarbete i verksamheter enligt SoL och LSS

M7M Socionom

M7M socionom är en del av M7M consulting Lund AB. Verksamheten startade våren 2020 och erbjuder följande tjänster

$

lex Sarah

Utbildning i lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

$

Kvalitetsledningssystem

Stöd i att ta fram rutiner utifrån socialtjänstlagstiftningen

$

IVO:s tillsyn

Vara behjälplig i frågor kopplade till IVO:s tillsyn

Lex Sarah

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som verksamheter som drivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska bedriva.

Personal är skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden vilka sedan ska utredas i syfte att vidta åtgärder för att förhindra upprepande av händelsen.

Allvarliga händelser ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

M7M Socionom

Jag kan bidra med

$

Utbildning i lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

$

Handledning i arbetet med lex Sarah

$

Att på uppdrag genomföra lex Sarah utredningar snabbt och objektivt.

M7M socionom - Utbildning lex Sarah7m-socionom-utbildning-1

Kvalitetsledningssystem

Verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS m. fl. lagar behöver enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ha de processer och rutiner som behövs för att fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

M7M Socionom

Jag kan bidra med

$

Stöd i att ta fram rutiner utifrån socialtjänstlagstiftningen

$

Utbildning i lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

$

På uppdrag genomföra eller ge stöd vid egenkontroll

M7M socionom, Petra Stjärnborg konsult inom SoL & LSS
Z
Z
Z

Frågor kopplade till IVO:s tillsyn

Verksamhet enligt SoL och LSS står under IVO:s tillsyn. Enskilda verksamheter enligt dessa lagrum behöver ha ett tillstånd från IVO för att bedriva sina verksamheter.

M7M Socionom

Jag kan bidra med

$

Vara behjälplig i frågor kopplade till IVO:s tillsyn.

Detta kan t. ex. vara hjälp med att formulera ett yttrande.

Om M7M Socionom

Petra Stjärnborg, konsult inom LSS och SoL

Jag är socionom med vidareutbildning inom ledarskap och organisation med mångårig erfarenhet av tillsyn, tillstånd och rådgivning på tillsynsmyndighet och arbete med kvalitetsfrågor i kommun.

Jag har lång erfarenhet av arbete med lex Sarah både från IVO och i kommun.  Goda kunskaper finns kring vad systematiskt kvalitetsarbete innebär i praktiken.

Kontakta mig för en offert

Telefon

0733 77 00 35

Social media